Nacházíte se:    Domov seniorů Nová Paka  »  Novinky

POZOR ZMĚNA - NÁVŠTĚVY

13. října 2021

Od 21.10.2021 – 20.11.2021 budou probíhat návštěvy tímto způsobem:

-         Návštěvní hodiny jsou stále stejné:

ÚT     13:00-17:00 hod. (v 17 hod. se budova DpS zavírá)

ČT     13:00-18:00 hod. (v 18 hod. se budova DpS zavírá)

SO sudý týden 10:00-17:00 hod. (v 17 hod. se budova DpS zavírá)

SO lichý týden 13:00-17:00 hod. (v 17 hod se budova DpS zavírá)

(V tyto návštěvní hodiny bude budova DpS Nová Paka otevřena)

 

-         Po vstupu do budovy si:

 • Odezinfikujete ruce
 • Vezmete si návleky
 • Použijete ochranu dýchacích cest (Návštěva si musí donést VLASTNÍ RESPIRÁTOR (nejméně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu) s výjimkou dětí do dvou let věku – nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku – ti mohou používat jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.
 • Jdete na oddělení

 

-         Po vstupu na oddělení (před vlastní návštěvou klienta) personálu předložíte:

 • Negativní RT-PCR test, který není starší než 7 dnů, popř.,
 • Negativní POC test, který není starší než 72 hodin, popř.,

(uznávány jsou též testy provedené v zaměstnání nebo ve škole v rámci povinného testování -  jako doklad slouží potvrzení zaměstnavatele nebo školy, nebo čestné prohlášení)

 • Doklad od lékaře o prodělání onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více jak 180 dnů (uplynula doba izolace a nejeví žádné známky onemocnění COVID – 19), popř.,
 • Národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,  a
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen“SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen“SPC“) uplynulo nejméně 14 dní

a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění   COVID-19

 

-          Personálem DpS bude učiněn záznam o návštěvě do záznamu o návštěvě

OSTATNÍ INFORMACE ZE DNE 10.8.2021 ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY

JAK JSME SI UŽILI LÉTO

16. září 2021

Po náročném „covidovém období“ jsme se snažili přivítat léto pozitivním způsobem, a jak jinak, než vytvořením příjemného prostředí pro nás, pracovníky domova a všechny, kteří zamíří k nám – osázeli jsme veškeré květináče, truhlíky a volná místa krásnými květinami, keříky a též sazenicemi zeleniny.

V průběhu léta jsme se věnovali, jako i v průběhu roku, různému tvoření, vaření, pečení, narozeninovému posezení při hudbě a dobré kávě se zákuskem.

Léto jsme zahájili, ale též ukončili, grilováním. Počasí nám přálo. Děkujeme všem, kteří se nám postarali o příjemnou hudbu, výborné grilované kuřátko a tentokrát jsme si mohli pochutnat i na točeném sudovém pivu – vše výborné.

Navštívit nás přišla břišní tanečnice (krásné a nezapomenutelné pohyby – to nám již moc nejde) a hudební vystoupení ZUŠ Nová Paka.

Příjemné odpoledne jsme strávili u jedné z našich pracovnic – pozvala nás k sobě na zahradu a příjemně nás pohostila.

A Hrubá pouť – tu jsme samozřejmě nemohli vynechat. Hudba hrála, kolotoče se točily, stánky a střelnice již byly k dispozici. Dali jsme si zmrzlinu a ještě jsme si užili vycházku po parku.

Vrcholem léta bylo Sportovní odpoledne. Plnili jsme 4 úkoly – shazovali kuželky, skládali kostky, hráli pexeso a trefovali se kroužky na cíl. Za splněné úkoly nás čekala odměna v podobě vylosovaného dárku z tomboly a následné posezení u občerstvení.

JEŠTĚ JEDNOU MOC DĚKUJEME ZA ZÁŽITKY, KTERÉ SE USKUTEČNILY  V PRŮBĚHU LÉTA, A ZA PODPORU NAŠEHO DOMOVA Z ŘAD SOUKROMÝCH OSOB A FIREM – MOC DĚKUJEME A PŘEJEME PŘÍJEMNÝ PODZIM A ZIMU 2021/2022 – SNAD JIŽ V LEPŠÍM „NECOVIDOVÉM OBDOBÍ“!!!!

POZOR ZMĚNA OD 10.8.2021 (ČAS VOLÁNÍ PRO SJEDNÁNÍ VYCHÁZKY)NÁVŠTĚVY/VYCHÁZKY – INFORMACE

10. srpna 2021

Souhrn veškerých informací týkajících se návštěv/vycházek v DpS Nová Paka

podrobnosti

POZOR ZMĚNA V POVOLENÍ NÁVŠTĚV V DpS NOVÁ PAKA - OD 9.ČERVENCE 2021

09. července 2021

MZ ČR  vydalo 2.července Mimořádné opatření MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN, které mění předchozí opatření, a to tak, že od 9.července se za bezinfekční osobu (s plnou ochranou po očkování) považuje taková osoba, u níž:

- od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo

- od aplikace dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní

TO ZNAMENÁ, ŽE NÁVŠTĚVA JE POVOLENA DLE INFORMACÍ UVEDENÝCH V KOMPLEXNÍ ZPRÁVĚ ZE DNE 9.ČERVENCE A ŽE SE MĚNÍ PODMÍNKY VSTUPU DO DOMOVA U OSOB OČKOVANÝCH - VSTUP DO DOMOVA POUZE PO 14 DNECH PO UKONČENÉM OČKOVÁNÍ!!!!!!

POZOR ZMĚNA NÁVŠTĚVNÍCH HODIN OD 21.6.2021

15. června 2021

Návštěvní hodiny:

ÚT      13:00-17:00 hod.

ČT      13:00-18:00 hod.

SO sudý týden 10:00-17:00 hod.

SO lichý týden 13:00 – 17:00 hod.

podrobnosti
RGS Nostromo
Váš internetový prohlížeč je zastaralý. Nainstalujte si moderní prohlížeč např.: Firefox.