Budeme velmi rádi, když Vám alespoň touto cestou poskytneme potřebné informace o našem zařízení, které Vám budou nápomocny při výběru zařízení jež chcete využít.

Informace můžete získat při osobní návštěvě, kdy se Vám bude věnovat sociální pracovnice (v její nepřítomnosti - ředitel, vrchní sestra, popř. vedoucí přímé péče). Dalším zdrojem informací jsou letáky umístěné v různých institucích (lékárny, ordinace lékařů, MěÚ Nová Paka) nebo elektronickou cestou (naše webové stránky).

Rádi Vás uvítáme, předáme informace a též provedeme po našem zařízení.

Jestliže se Vám budou informace a naše zařízení zamlouvat předáme Vám formuláře potřebné k přijetí do Domova (jedná se o formulář „ŽÁDOST DO DOMOVA PRO SENIORY" a „VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE").

 

K žádosti prosím dále doložte:

  • Vyjádření ošetřujícího lékaře

Žádost vyplňte čitelně a žadatel tuto Žádost vlastnoručně podepíše. Pokud není schopen podpisu, přineste lékařské vyjádření, které potvrzuje, že žadatel není schopen podpisu.

Vyjádření lékaře vyplní praktický lékař žadatele. Jestliže je žadatel hospitalizován, vyplňuje tiskopis ošetřující lékař v nemocnici.

 

Vyplněné tiskopisy a přílohy doručte do zařízení:

  • osobně
  • prostřednictvím zástupce
  • poštou (adresa – ÚSSM Nová Paka, Domov pro seniory, Svatojánská 494, Nová Paka 509 01)
  • popřípadě faxem
  • dle dohody

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se na nás – navštivte nás, zavolejte nám na tel. 493 771 214, napište na e-mail: zivrova@ussnovapaka.cz