• občanský průkaz
  • kartičku zdravotní pojišťovny
  • doklad o výši důchodu (poslední výměr od ČSSZ)
  • doklad o přiznaném příspěvku na péči
  • zdravotní nebo kompenzační pomůcky (pokud je používá)
  • léky, které užívá (alespoň na jeden týden)
  • menší finanční hotovost na drobné výdaje a léky
  • oblečení a věci osobní potřeby
  • v případě omezení způsobilosti k právním úkonům (rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti, usnesení o ustavení opatrovníka, případně rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu)