V případě uvolnění místa v DpS kontaktuje sociální pracovnice žadatele (odsouhlaseného v sociální komisi) nebo jeho zástupce a seznámí je s dalším postupem.

Před nástupem má též žadatel právo seznámit se s návrhem SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY, s DOMOVNÍM ŘÁDEM a s GARANTOVANOU NABÍDKOU SLUŽEB (přímo v zařízení nebo zapůjčeno domů).

 

Další postup:

 • je domluvený konkrétní termín nástupu
 • jsou doloženy další potřebné dokumenty (stačí v den nástupu)
 • je předán ORIENTAČNÍ SEZNAM POTŘEBNÝCH VĚCÍ K NÁSTUPU, VSTUPNÍ DOTAZNÍK (přinést vyplněný před dnem nástupu) a předány další informace

 

Pro nástup do Domova je vhodné si připravit:

 • občanský průkaz
 • kartičku zdravotní pojišťovny
 • doklad o výši důchodu (poslední výměr od ČSSZ)
 • doklad o přiznaném příspěvku na péči
 • zdravotní nebo kompenzační pomůcky (pokud je používá)
 • léky, které užívá (alespoň na jeden týden)
 • menší finanční hotovost na drobné výdaje a léky
 • oblečení a věci osobní potřeby (orientační přehled viz. výše)
 • v případě zbavení způsobilosti k právním úkonům (rozhodnutí soudu o omezení způsobilosti, usnesení o ustavení opatrovníka, případně rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce důchodu)

 

Praní prádla probíhá v ústavní prádelně.

Ložní prádlo, přikrývku, polštář, bytový textil (záclony, přehoz na postel) poskytuje zařízení - je možné používat i vlastní.

Do zařízení si smí klient vzít drobné osobní věci, které by mu připomínali známé prostředí a cítil by se zde jako doma - rádio, obrázky, hodiny, fotografie, květiny, vázičku, budík atd. (koncesionářské poplatky za rádio  si hradí klient ze svých prostředků).

Návštěvy v Domově nejsou nijak časově omezeny. Klient může pozvat své známé na akce konané v Domově.

Klient má právo kdykoliv opustit Domov na vycházku nebo na propustku ke svým příbuzným (vše je popsáno v DOMOVNÍM ŘÁDU).

Máte-li nějaké dotazy, obraťte se na nás, zavolejte 493 771 214, napište na e-mail: zivrova@ussnovapaka.cz nebo nás navštivte a dotažte se osobně.

Těšíme se na Vás

Kolektiv zaměstnanců Domova pro seniory