Domově pro seniory se poskytuje uživatelům celodenní stravování, odpovídající jejich věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (dieta racionální, šetřící, diabetická, forma úpravy – celá, mletá, mixovaná, kašovitá).

Celodenní strava se skládá ze tří hlavních jídel, dopolední svačiny podávané při snídani a odpolední svačiny.

Ke zkvalitnění stravování a vyhovění požadavkům a přáním, mají možnost uživatelé si v současné době vybrat ze 2 hlavních jídel k obědu.

Stravování probíhá v jídelně v přízemí budovy a dále ve vestibulech na jednotlivých patrech.

Dle přání uživatele je možné zanést stravu též k němu na pokoj.