Domově pro seniory se poskytuje klientům celodenní stravování, odpovídající jejich věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (dieta racionální, s omezením tuků, diabetická, forma úpravy – celá, mletá, MUS – mechanicky upravená strava).

Celodenní strava se skládá ze tří hlavních jídel, dopolední svačiny podávané při snídani a odpolední svačiny.

Ke zkvalitnění stravování a vyhovění požadavkům a přáním, mají možnost klienti si v současné době vybrat ze 2 hlavních jídel k obědu.

Stravování probíhá v jídelně v přízemí budovy a dále ve vestibulech na jednotlivých patrech.

Dle přání klienta je možné zanést stravu též k němu na pokoj.