SLUŽBY V DOMOVĚ

Klienti Domova pro seniory mohou využít služeb, které jsou nabízeny přímo v zařízení. Jedná se o službu:

Kadeřnice

 • Ta do Domova dochází pravidelně jednou za měsíc
 • Nabízí klientům:
  • Stříhání a úpravu vlasů
  • Trvalou
  • Vodovou trvalou
  • Barvení vlasů
  • Pokud má klient vlastní kadeřnici, umožňujeme její návštěvu na pokoji klienta po vzájemné domluvě.

Pedikérky

 • Ta do Domova dochází 2krát za měsíc dle potřeb klientů
 • Pokud má klient vlastní pedikérku, umožňujeme její návštěvu na pokoji klienta po vzájemné domluvě.

Bohoslužby

 • Pravidelně jednou za měsíc dochází do Domova kněz katolické církve, který v kapli v zařízení slouží bohoslužbu.

Cukrárna

 • Pravidelně jednou za měsíc pořádáme cukrárnu, která se koná v jídelně v přízemí.
 • Během ní se oslavují narozeniny našich klientů, kteří je mají v ten daný měsíc.
 • Klienti si během ní mohou dát kávu, čaj a nějaký zákusek, také je nabízeno víno.
 • Účastnit se jí mohou i návštěvy, rodinní příslušníci.
 • Během cukrárny hraje pravidelně k poslechu hudebník na harmoniku a zpívá.

 

V Domově také zajišťujeme praní prádla v ústavní prádelně a drobné opravy osobního a ložního prádla. Také zajišťujeme úklid prádla klientů.

Další službou je pomoc sociální pracovnice při vyřizování osobních a úředních záležitostí klientů, jako je např. důchod, korespondence, změna trvalého pobytu, jednání s úřady, soudy aj.

V Domově si mohou klienti, ale též návštěvy zakoupit kávu v automatu nebo využít bezplatných nápojů v automatu v přízemí Domova.

Po vzájemné domluvě s klientem je možné zprostředkování jiných návazných služeb.