O chudé se starala kumburská vrchnost již v  17. století . Roku 1647 /v třicetileté válce / daroval  majitel panství svobodný pán  z Tiefenbachu městu na vydržování šesti chudých sousedů mlýn s rybníkem,poli lukami a lesy.

K příjmům z nich přidávala  ještě vrchnost každoročně úrok. Později se obec musela  o chudé starat sama, bez svolení vrchnosti, prodala roku 1731 některé časti pole i rybník. Roku 1802 přiřkl krajský úřad  novopackému magistrátu na věčné časy, ale obec se musela zavázat k pevným podmínkám. Špitálníci zůstali umístěni ve dvou světnicích , kde měli kuchyni, komoru, sklep a dřevník. K obživě dostávali z obecních důchodů 150 zlatých, 12 sáhů dříví, činži z 8 jiter 63 sáhů prodaného pole. Vrchnost  platila   ročně  5 kop českých grošů činže, úroky se věnovaly na obživu 6 špitálníků, zajištění šatů a světla. Roku 1924 vystavěla obec  v místě nad dnešním "starým hřištěm" nový městský chudobinec se dvěmi místnostmi a bytem pro opatrovníka ,tato budova stále stojí stojí . Chudí dostávali stravu a zaopatření ,byly  jim hrazeny i ošetřovací náklady nemocnicím. Výlohy byly hrazeny  z chudinského  fondu, přirážek,  pokut, poplatků  za přestoupení  policejní hodiny a nadací. Přestavbou bývalého okresniho sirotčince vznikl roku 1927 okresní chorobinec, v prvním roce tam bylo umístěno  34 chovanců, vydání zpočátku hradil  z poloviny  okres ,z poloviny město ,obec 2 Kč denně. V prvních letech  byl v ústavě správce , opatrovnice a jedna až  dvě služky. V dalších letech se životní podmínky zlepšovaly, bylo vybudováno  ústřední topení , splachovací záchody. O důchodce  pečovaly zpočátku řádové sestry, od roku 1961 zdravotní sestry, zařízení se nazývalo Domov důchodců I . Současně existoval i na Husově kopci  v Kretschmerově vile Domov důchodců II, kde byly pokoje pro více  důchodců, výhodou byl krásný park v okolí, zde byly řádové  sestry  až  do poloviny  sedmdesátých let .Roku 1993 se stává zřizovatelem Městský  úřad Nová Paka. Budova Domova důchodců II byla v restituci vrácena  původním majitelům, roku  část důchodců byla přemístěna do  nového Domova  důchodců  v Jičíně, část do Domova důchodců I. Roku 2008 byl otevřen nový Domov seniorů  na místě bývalé mateřské školy, životní podmínky klientů se nesrovnatelně zlepšily, nyní je v  plánu jeho rozšíření přestavbou a propojením  s vedlejší prázdnou budovy Domova důchodců I.