O denní nabídce aktivit jsou klienti Domova pro seniory pravidelně každý den informováni rozhlasem prostřednictvím instruktorky sociální péče.

Týdenní program aktivit je pak vyvěšen na jednotlivých patrech Domova, v přízemí na nástěnce vedle pracovní terapie a u hlavního vchodu na nástěnce a také je zveřejněn na internetových stránkách Domova.

Klienti se účastní aktivit v Domově na základě svého dobrovolného rozhodnutí, nikdo není do aktivit nucen. Účast na jednotlivých aktivitách si domlouvají přímo s instruktorkou sociální péče.

Rozdělení terapie:

 • skupinová terapie

  • probíhá ve skupině klientů ve společných prostorách Domova, kam si klienti dojdou nebo je instruktorka doprovodí, sveze

  • jedná se o prostory pracovní terapie, Modré čajovny, kavárny U Zvonečku, jídelny, haly jednotlivých pater a venkovní terasa Domova

 • individuální práce s klientem

  • terapie je prováděna samostatně s klientem na pokoji

 

Přehled nabízených terapeutických aktivit/činností zařízení:

 • pravidelné aktivity:

  • canisterapie

  • trénování paměti

  • promítání filmů

  • přednášky

  • vycházky, výlety

  • návštěva cukrárny

  • ruční práce v dílnách

  • oslava narozenin klientů (posezení u kávy)

  • výzdoba prostor Domova

  • práce s empatickými panenkami

  • arteterapie (malování s klienty)

  • muzikoterapie

  • čtení na pokračování s instruktorkou sociální péče

  • čtení s knihovnicí

  • reminiscence

 • nepravidelné aktivity v průběhu roku:

  • společný výlet

  • kulturní vystoupení, akce (vystoupení dětí, hudební vystoupení…)

  • grilování

  • sportovní odpoledne v Lamperticích

  • „Šikovné ruce našich seniorů“ – výstava, vyhodnocení výrobků klientů za jednotlivá zařízení

  • „Hry bez hranic“ – pořádá Život bez bariér, Nová Paka

Aktivizační programy

Klienti se mohou účastnit cvičení v Domově dle svého uvážení. Aktivizační pracovnice Domova společně s nimi cvičí, podporuje jejich mobilitu, samostatnost.

Rozdělení aktivizace:

 • Skupinová aktivizace

  • Probíhá na jednotlivých patrech nebo v přízemí v tělocvičně Domova, kam si klienti dojdou nebo je aktivizační pracovnice doprovodí, sveze

  • Individuální aktivizace

   • Probíhá na pokojích klientů, jednotlivých patrech nebo v přízemí v tělocvičně Domova

   • Je prováděna vždy samostatně s klientem

Přehled nabízených aktivizačních programů:

 • ranní skupinové cvičení na jednotlivých patrech

 • motomed

 • nácvik stoje

 • nácvik chůze

 • masáže

 • míčkování

 • kolejnicový systém pro nácvik chůze