O nabídce těchto individuálních, skupinových, jednorázových a pravidelných aktivitách jsou uživatelé Domova pro seniory každý den informováni rozhlasem prostřednictvím personálu zařízení. Při akcích konaných mimo zařízení zajistí Poskytovatel doprovod.

Uživatelé se mohou účastnit těchto akcí – promítání, předčítání, výroba jednoduchých předmětů, výlety, procházky atd.

 

Rozdělení terapie :

 • skupinová terapie – prováděná ve skupině ve společných prostorách
 • individuální práce s uživatelem – terapie prováděna samostatně s uživatelem

 

Přehled nabízených činností z zařízení:

 • nácvik každodenních činností
 • muzikoterapie
 • trénování paměti
 • reminiscence
 • pohybové činnosti
 • sportovní zápolení
 • relaxační cvičení
 • vycházky, výlety
 • návštěva restaurací
 • ruční práce v dílnách
 • arteterapie
 • canisterapie
 • posezení u kávy
 • promítání filmů
 • promítání cestopisů
 • přednášky