Nacházíte se:    Domov seniorů Nová Paka  »  O našem domově

Domov pro seniory

Adresa: ÚSSM Nová Paka, Svatojánská 494, 509 01 Nová Paka

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Nová Paka

Identifikační číslo (IČ): 601 17 150

S každým uživatelem je individuálně plánovaná podpora, která vychází z osobních cílů uživatele a je pravidelně písemně vyhodnocována.

Služba podporuje uživatele, aby pokračoval ve stylu svého života, aby nadále využíval veřejné instituce (obchody, kostel, knihovna, kulturní a společenská zařízení atd.), setkával se svými blízkými a místní komunitou i mimo zařízení.

Uživateli se dostává účinné podpory po celou dobu života v zařízení, s důrazem na udržování jeho soběstačnosti, důstojné prožití stáří.

Organizace nabízí zájmové činnosti, podporuje aktivizaci a zapojení uživatelů do běžného života (keramika, výlety, taneční zábavy, besedy, setkání s dětmi atd.).

Zařízení podporuje uživatele v kontaktu se svými rodinami (neomezená doba návštěv), zpřístupnění zařízení veřejnosti (společenské akce).

Služba vítá a podporuje spoluúčast rodiny při naplňování osobních cílů uživatele.

Prostřednictvím ÚSSM Nové Paky je poskytována též PEČOVATELSKÁ SLUŽBA.

Zpět

RGS Nostromo
Váš internetový prohlížeč je zastaralý. Nainstalujte si moderní prohlížeč např.: Firefox.