ze dne 12.10.2020 č. 1029

o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

Vláda

nařizuje

1. všem osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby podle § 49 a §50 zákona č. 108/2006 sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba, s výjimkou těch uživatelů, u kterých by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu, a to po dobu trvání nouzového stavu