MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S RIZIKEM ŠÍŘENÍ

NÁKAZY KORONAVIREM COVID – 19

ZÁKAZ NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY

OD 19. 9. 2020 DO ODVOLÁNÍ

V SOUVISLOSTI SE ZHORŠENOU EPIDEMIOLOGICKOU SITUACÍ DOCHÁZÍ

K ZÁKAZU NÁVŠTĚV V DOMOVĚ PRO SENIORY DO ODVOLÁNÍ

POKUD BUDETE POTŘEBOVAT JAKÉKOLIV INFORMACE, VOLEJTE NA

TELEFONNÍ ČÍSLA, KTERÁ NALEZNETE NA WWW.USSNOVAPAKA.CZ