Nacházíte se:    Domov seniorů Nová Paka  »  Novinky

Velikonoce

11. dubna 2019

Jednotlivé dny Velikonoc

Neděle 14.4.2019 zvaná Květná neděle

Pondělí 15.4.2019 zvané Modré a říká se i Žluté

Úterý 16.4.2019 zvané Šedivé

Středa 17.4.2019 zvaná Sazometná nebo Škaredá

  • Škaredá nebo také sazometná středa; jméno získala podle toho, že se v tento den vymetaly komíny. Podle lidové pověry se v tento den lidé neměli mračit, aby se nemračili všechny další středy v roce. Škaredá středa přísluší do Pašijového týdne, v tento den se Jidáš mračil na Ježíše.

Čtvrtek 18.4.2019 zvaný Zelený

  • Podle pověry se v tento dej jedla zelená strava (špenát, zelí atd.), aby byl člověk po celý rok zdravý. O Zeleném čtvrtku se naposledy rozeznívají kostelní zvony – místo nich pak nastupují řehtačky, klapačky a hrkači.

 

Pátek 19.4.2019 zvaný Velký

  • Velký pátek, den Kristova ukřižování, je v lidových pověrách spojován s magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které vydávaly své poklady. Také by se v tento den nemělo nic půjčovat, protože vypůjčená věc by mohla být očarována. Nesmělo se též hýbat se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo namáčené do Kristovi krve.

 

Sobota 20.4.2019 zvaná Bílá

  • Bílá sobota, den ve znamení hudby a lidových tradic jako symbol ukončení pátečního půstu. Znamená čas na pečení Velikonočních beránků a mazanců. K Bílé sobotě patří i obnovování křesťanských slibů a křtění dospělých.

 

Neděle 21.4.2019 Boží hod Velikonoční

  • Slavnost Zmrtvýchvstání Páně (též Velikonoční neděle nebo Boží hod Velikonoční) je největší slavností křesťanského církevního roku, při níž se slaví Kristovo zmrtvýchvstání a vítězství nad smrtí (a vykoupení celého lidstva).

 

Pondělí 22.4.2019 Velikonoční pondělí

  • Velikonoční pondělí vrcholí pomlázkou. Žena nebo dívka má být o Velikonočním pondělí pošlehána čerstvými pruty, aby byla svěží a zdravá. Podle jednoho z výkladů je pomlázka symbolem oplodňovacího aktu. O tom svědčí i fakt, že ženy za pošlehání pomlázkou děkují vajíčky. Pomlázka je bezesporu jedním ze symbolů svátků jara, která byla splétána z mladých vrbových větví. Součástí koledování může být také polévání vodou, takzvaný šmigrus. Někde mládenci polévají ženy, jinde ženy muže.
Zpět
RGS Nostromo
Váš internetový prohlížeč je zastaralý. Nainstalujte si moderní prohlížeč např.: Firefox.