Vzhledem k současnému nárůstu respiračních onemocnění prosíme všechny návštěvníky našeho Domova, aby po čas návštěvy v Domově používali ochranu dýchacích cest –  roušku nebo respirátor.

Děkujeme za pochopení.