INFORMACE PRO NÁVŠTĚVY

Z DŮVODU STAVEBNÍCH PRACÍ NA DOMOVĚ JSME BYLI, PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI KLIENTŮ, NUCENI ZAMEZIT PŘÍSTUPU KLIENTŮ NA BALKÓNY U POKOJŮ A DÁLE ZAMEZIT OTEVÍRÁNÍ OKEN U POKOJŮ

(ODD. A - ul. SVATOJÁNSKÁ).

VĚTRÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH POKOJÍCH BUDOU ZAJIŠŤOVAT PRACOVNICE POP.

Děkujeme za pochopení