Nacházíte se:    Domov seniorů Nová Paka  »  Novinky

Projekt „Pořízení automobilů pro poskytování sociální služby v Nové Pace“

31. ledna 2022

Stručný popis projektu:

Projekt řeší pořízení automobilů s elektromotory za účelem zajištění pečovatelské služby. V rámci realizace projektu dojde k pořízení nových automobilů, které zajistí cílovým skupinám, kterými jsou senioři a osoby se zdravotním postižením, dostupnost této terénní sociální služby.

Pečovatelská služba je poskytována všem osobám starším 18 let, bez rozdílu pohlaví, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení, avšak žijí v domácím prostředí.

Cíle projektu:

Cílem projektu je vytvořit podmínky pro spolehlivé poskytování pečovatelské služby ve městě Nová Paka a obci Stará Paka.

Aktivity projektu:

V projektu budou realizovány následující aktivity:

- pořízení studie proveditelnosti a zpracování žádosti o dotaci včetně povinných příloh

- realizace zadávacího řízení pro dodávku automobilů

- pořízení 3 elektromobilů pro poskytování terénní pečovatelské služby.

 

Výsledky projektu:

V důsledku realizace projektu bude mít terénní pečovatelská služba poskytovaná Ústavem sociálních služeb města Nové Paky k dispozici spolehlivá a pro provoz nízkonákladová vozidla. Poskytování pečovatelské služby tak bude spolehlivější a rychlejší.

Zpět
RGS Nostromo
Váš internetový prohlížeč je zastaralý. Nainstalujte si moderní prohlížeč např.: Firefox.