MZ ČR  vydalo 2.července Mimořádné opatření MZDR 1595/2021-6/MIN/KAN, které mění předchozí opatření, a to tak, že od 9.července se za bezinfekční osobu (s plnou ochranou po očkování) považuje taková osoba, u níž:

- od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo

- od aplikace dávky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní

TO ZNAMENÁ, ŽE NÁVŠTĚVA JE POVOLENA DLE INFORMACÍ UVEDENÝCH V KOMPLEXNÍ ZPRÁVĚ ZE DNE 9.ČERVENCE A ŽE SE MĚNÍ PODMÍNKY VSTUPU DO DOMOVA U OSOB OČKOVANÝCH - VSTUP DO DOMOVA POUZE PO 14 DNECH PO UKONČENÉM OČKOVÁNÍ!!!!!!