Domov pro seniory

se sídlem v Nové Pace, Svatojánská ulice 494 je příspěvkovou organizací Města Nové Paky. Poskytuje rezidenční služby seniorům od 65 let věku, kteří již nezvládají samostatný život ve své domácnosti ani za pomoci rodiny a dalších návazných sociálních služeb (terénní pečovatelské služby, Domácí péče atd. ) od nástupu do Domova pro seniory až do ukončení smlouvy.

Ústav sociálních služev města Nové Paky

Do zařízení dle komunitního plánu přijímáme seniory především z mikroregionu Novopacko, kteří pro svůj věk a trvalé změny zdravotního stavu či jiných vážných důvodů potřebují celodenní komplexní péči.

více o ÚSSM Nová Paka »

Zpět

21. října 2021

ÚSSM NOVÁ PAKA

příjme pracovníka do pracovního poměru - VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA

podrobnosti
13. října 2021

POZOR ZMĚNA - NÁVŠTĚVY

Od 21.10.2021 – 20.11.2021 budou probíhat návštěvy tímto způsobem:

-         Návštěvní hodiny jsou stále stejné:

ÚT     13:00-17:00 hod. (v 17 hod. se budova DpS zavírá)

ČT     13:00-18:00 hod. (v 18 hod. se budova DpS zavírá)

SO sudý týden 10:00-17:00 hod. (v 17 hod. se budova DpS zavírá)

SO lichý týden 13:00-17:00 hod. (v 17 hod se budova DpS zavírá)

(V tyto návštěvní hodiny bude budova DpS Nová Paka otevřena)

 

-         Po vstupu do budovy si:

 • Odezinfikujete ruce
 • Vezmete si návleky
 • Použijete ochranu dýchacích cest (Návštěva si musí donést VLASTNÍ RESPIRÁTOR (nejméně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu) s výjimkou dětí do dvou let věku – nemusí používat ochranný prostředek dýchacích cest a s výjimkou dětí od dvou do patnácti let věku – ti mohou používat jiný ochranný prostředek dýchacích cest, který brání šíření kapének.
 • Jdete na oddělení

 

-         Po vstupu na oddělení (před vlastní návštěvou klienta) personálu předložíte:

 • Negativní RT-PCR test, který není starší než 7 dnů, popř.,
 • Negativní POC test, který není starší než 72 hodin, popř.,

(uznávány jsou též testy provedené v zaměstnání nebo ve škole v rámci povinného testování -  jako doklad slouží potvrzení zaměstnavatele nebo školy, nebo čestné prohlášení)

 • Doklad od lékaře o prodělání onemocnění Covid-19 a od prvního pozitivního testu neuplynulo více jak 180 dnů (uplynula doba izolace a nejeví žádné známky onemocnění COVID – 19), popř.,
 • Národní certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19,  a
  • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen“SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen“SPC“) uplynulo nejméně 14 dní

a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění   COVID-19

 

-          Personálem DpS bude učiněn záznam o návštěvě do záznamu o návštěvě

OSTATNÍ INFORMACE ZE DNE 10.8.2021 ZŮSTÁVAJÍ BEZE ZMĚNY

05. 10. 2021 ÚSSM NOVÁ PAKA
23. 09. 2021 ÚSSM NOVÁ PAKA
16. 09. 2021 JAK JSME SI UŽILI LÉTO
RSSvšechny novinky »
RGS Nostromo
Váš internetový prohlížeč je zastaralý. Nainstalujte si moderní prohlížeč např.: Firefox.