Z prvních zmínek, které se dochovaly z obecních zápisů, stával na místě bývalého Domova důchodců nejprve jakýsi chorobinec, téhdy se říkalo „ špitál". V letech 1892 až 1893 byla postavena nová budova, která měla fungovat jako „ okresní sirotčinec". Až do roku 1926 zde byli umístěni sirotci, kteří se přestěhovali do nově vystavěné modernější budovy. Téhož roku se obět sirotčinec změnil na chorobinec a byl obsazen 40 chovanci.

Za první republiky do roku 1948 bylo v chorobinci nejméně polovic chovanců, kteří odnikud nepobírali po mnohá léta ani haléř. Obce přispívali málo, na každého svého příslušníka umístěného ve zdejším chorobinci dávali jen asi kolem 12,- Kč. Stát toho mnoho také nedal. Osazenctvo chorobince se skládalo převážně z nemohoucích žebráků, lidí duševně nemocných. Peněz mezi nimi takřka nebylo a mnozí chodili tedy nadále žebrat.

Velké změny nastaly po roce 1948, kdy byl vydán zákon, který upravoval, že všichni občané, kteří nemohou pracovat a dosud nepobírali žádný důchod, obdrží tzv. sociální důchod, který činil 190,- Kč. Ostatním důchodcům byl pak důchod značně zvýšen. Od tohoto roku stát začal přispívat též na pohřeb 2500,- Kč - 5000,- Kč.

Tyto události po roce 1948 velmi přispěli ke zvelebování chorobince, jak po materiální stránce, tak po kulturní a zábavné. Bylo zařízeno ústřední topení, splachovací klozety, teplá voda a podobně. V domově byla ustanovena první samospráva obyvatel, která též měla na starosti uspořádat nějakou kulturní, nebo zábavnou akci pro chovance – takže život v chorobinci se stával radostnějším.

Do roku 1961 se o obyvatele Domova důchodců staraly řádové sestry, po tomto roce se personál změnil a staraly se civilní sestry.

Před rokem 1993 byl Domov důchodců Okresním ústavem sociálních služeb. Po tomto roce se stal zřizovatelem Domova důchodců Městský úřad Nová Paka. A již za tohoto zřizovatele vyvstal nápad vystavět nový Domov pro seniory, který se postupně vyvíjel. Bylo podáno mnoho návhů na nový Domov, až byl jeden z nich vybrán a roku 2005 se započalo stavět. Dne 21.12.2005 slavnostně poklepal starosta města Nové Paky Mgr. Josef Cogan spolu s Bc. Jaroslavem Brennerem na základní kámen nového Domova pro seniory. A od této doby probíhala výstavba.

Slavnostní otevření domova se uskutečnilo 24.1.2008 za účasti známých osobností jako je např. herečka Ljuba Skořepová, ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, zástupci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a zástupci Městského úřadu Nové Paky.

Do nového Domova proběhlo stěhování uživatelů dne 28.1.2008.