Z prvních zmínek, které se dochovaly z obecních zápisů, stával na místě bývalého domova důchodců nejprve jakýsi chorobinec, tehdy se říkalo "špitál". V letech 1892 až 1893 byla postavena nová modernější budova, která měla fungovat jako "okresní sirotčinec". Až do roku 1926 zde byli umístěni pouze sirotci, poté se objekt sirotčince změnil na chorobinec a byl obsazen 40 chovanci. Nejméně polovina z nich nepobírala žádné sociální dávky, obce také přispívaly málo (na každého svého příslušníka umístěného ve zdejších chorobinci dávali jen asi kolem 12Kč) a od státu chorobinec dostával také jen minimum. Osazenstvo chorobince se skládalo převážně z nemohoucích žebráků a duševně nemocných lidí. Peněz mezi nimi mnoho nebylo, a proto chodili i nadále žebrat.

Velké změny nastaly po roce 1948, kdy byl vydán zákon, který upravoval, že všichni občané, kteří nemohou pracovat a dosud nepobírali žádný důchod, obdrží tzv. sociální důchod, který činil 190,- Kčs. Ostatním důchodcům byl pak důchod značně zvýšen. Od tohoto roku stát začal přispívat také na pohřeb 2500 až 5000,- Kčs. Tyto události velmi přispěly ke zvelebování chorobince, jak po materiální stránce, tak po kulturní a zábavné. Bylo zařízeno ústřední topení, splachovací toalety, teplá voda a pod.. V domově byla ustanovena první samospráva obyvatel, která měla na starosti pořádat kulturní nebo společenské akce pro chovance - život v chorobinci se stával radostnějším.

Do roku 1961 se o obyvatele domova důchodců staraly řádové sestry, po tomto roce se personál změnil na civilní.

Před rokem 1993 byl domov důchodců součástí Okresního ústavu sociálních služeb. Po tomto roce se stal zřizovatelem domova důchodců Městský úřad Nová Paka. Již v této době vyvstal nápad vystavět nový domov pro seniory, který se postupně vyvíjel. Bylo podáno mnoho návrhů na novou budovu. Dne 21.12.2005 starosta města Nové Paky Mgr. Josef Cogan spolu s Bc. Jaroslavem Brennerem z Krajského úřadu Královehradeckého kraje slavnostně poklepal na základní kámen nového domova pro seniory. Slavnostní otevření domova se uskutečnilo 24.1.2008 za účasti známých osobností jako je např. herečka Ljuba Skořepová. Zúčastnili se také tehdejší ministr práce a sociálních věcí, zástupci Krajského úřadu Královehradeckého kraje a zástupci Městského úřadu Nové Paky.